About coronavirus

Skip navigation

Försäljning av makulerade böcker vid biblioteken i Nykarleby

Article categories: Literature

Alla biblioteksfilialer säljer makulerat material under Nykarlebyveckan

Försäljningen sker under de olika bibliotekens öppettider.