About coronavirus

Skip navigation

Forskarnätverket i Jakobstad rf

Forskarnätverkets poster-utställning

Enligt en färsk undersökning litar 90 % av finländarna på vetenskap. Ändå kan man få intrycket att ”bra” kunskap och vetenskap ska komma någonstans längre ifrån. Experter och vetenskapsidkare från hemtrakten åtnjuter inte nödvändigtvis samma trovärdighet.
Forskarnätverkets första poster-utställning vill visa ”att nog kan vi här också” och samtidigt uppmärksamgöra bl.a. kommuner och företag om den tillbudsstående potentialen.
Utställningen ger ett smakprov på medlemmarnas alster från olika vetenskapliga områden med kopplingar till 6–7 olika universitet.