Skip navigation

Hållbarhetsveckan i Österbotten

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Den 27.9-3.10.2021 talar och upplever vi hållbarhet runt om i Österbotten.

Med Hållbarhetsveckan i Österbotten vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade i Österbotten skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs inom regionen lyfts fram. Kom med och visa upp ert arbete med hållbarhet och arrangera jippon och evenemang.

Projektets mål är att lyfta och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande. Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen.

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang.