About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Handarbeten o hantverk från MI:s kurser i Korsnäs kommun

Handarbeten från MI

Handarbete och hantverk från Annika Westerbergs kurser i MI. Mångsidiga arbeten och nya tekniker. Maj månads utställning i bibliotekets galleri. I samarbete med Malax-Korsnäs MI.