Skip navigation

Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-27.3.2022

Article categories: Museums & Folklore

Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-27.3.2022

Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval.