About coronavirus

Skip navigation

Kuntsis samling – Kuntsis Stiftelse

Article categories: Museums & Folklore

Kuntsi museum för modern konst

Kuntsis Stiftelse har bakom sig en 50-årig historia, som firas med utställning på Kuntsi museum för modern konst. Kuntsis samlingar presenterades i Helsingfors Konsthall under våren och sommaren 2020, och nu man kan bekanta sig med den omfattande samlingen i Vasa.