Skip navigation

Nätgrupp för närstående

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Nätgrupp för närstående

Bär du på oro för en närståendes psykiska hälsa?
Vet hur du lägger upp de behövda gränserna och hanterar de känslor som uppstår?
Det här är några av de frågor vi kommer fundera på tillsammans och hoppeligen hitta verktyg till att besvara i kamratstödsgruppen som är öppen för nya och gamla deltagare i april och maj.

Vi samlas 11.4 och 9.5 kl. 18.30-20.00 via Teams och Camilla Järf-Wartiovaara och Ulrika Vestergård-Denward kommer genom diskussioner och inputs hjälpa deltagarna bearbeta ämnen som gränssättning, medberoende, känslohantering och hur man kan bygga sitt eget goda liv.

Anmälan senast på morgonen 11.4. via länken: https://tinyurl.com/4annb5w2
Välkomna!