Skip navigation

NINNI-GRUPP FÖR UNGA ANHÖRIGA I JAKOBSTAD

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

NINNI-GRUPP FÖR UNGA ANHÖRIGA I JAKOBSTAD

Gruppen är till för unga i åldern 13-24 år som påverkas av en närståendes psykiska ohälsa och/eller missbruk.
I gruppen får unga diskutera sina erfarenheter med andra i liknande situation och samtidigt lära sig mera om hur man kan ta hand om sig själv, relationer, missbruk, psykisk ohälsa och psykisk hälsa.
Gruppen leds av Roland Snellman och Mia Holländer. Gruppen är ett samarbete mellan FinFami Österbotten, barn- och ungdomsmottagningen i Jakobstad och USM.
Välkommen med!
Anmälningar och mer information:
info@finfamipohjanmaa.fi / 040 749 3198