About coronavirus

Skip navigation

Öppning av tjärdalsveckan – tjärdalen tänds vid Seljes

Öppning av tjärdalsveckan – tjärdalen tänds vid Seljes

Öppning av tjärdalsveckan – tjärdalen tänds vid Seljes
Musik: Nedervetil hornorkester
Hälsning: Christer Forsström
Sång: Nedervetil damkör
Tändning: dalamästare Karl-Erik Nyberg och Ole Brännkärr
Arbetsdemonstrationer: Pärthyvling, pärtspikning, gamla arbetsredskap och maskiner.