Skip navigation

Presidentval i USA - en svindlande historia

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Föreläsning med Claus Stolpe

Presidentvalet i USA är en stor, påkostad show som berör inte enbart amerikaner. Även världen i övrigt påverkas i hög grad av vem som bor i Vita huset. Här har det showmässiga inte blivit mindre sedan Donald Trump gjorde entré. Bara att sålla fram kandidaterna är en process i sig, via de så kallade primärvalen i de olika delstaterna som är aktuella under perioden 3.2-16.4.

Själva presidentvalet hålls i början av november 2020. Notera att det samtidigt även är val till representanthuset och senaten. Utgången i dessa val är av central betydelse för presidentens maktutövning. Om det egna partiet har kontroll över kongressen underlättas presidentens maktutövning avsevärt. Också den här aspekten berörs under Stolpes föreläsning, även om det i första hand är valet av president som står i fokus.

Till föreläsarens meriter hör inte enbart att hans mamma kom från Pörtom. Nämnas kan att Claus Stolpe är “dubbeldoktor” från Åbo Akademi. Den första doktorsexamen gällde en jämförelse av olika presidentvalsmetoder (statskunskap, 1997). Den andra handlade om en utvärdering av USA:s presidenter (allmän historia, 2011). Sedan 1990 är han verksam som universitetslektor vid ÅA i Vasa. Han undervisar i statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia.