Skip navigation

Skrinnsko- och Hockeyskolan

Article categories: Recreation & Sports

Skrinnsko- och Hockeyskola

Skrinnsko- och Hockeyskolan fortsätter med samma upplägg som på höstterminen, måndagar kl. 18 vid AW-arenan.