About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Sommarsvenska

Välkommen med på en rolig sommarverksamhet där du stärker din svenska!

Vi träffas 3-5.6, 10-12.6, 17-19.6 och 5-7.8 kl. 9.30-13.30 i Mosebacke skola

Kursen riktar sig till barn i åk 1-6 med annat hemspråk än svenska och som i skolan får undervisning i svenska 2. Under
kursen kommer vi att stärka det svenska språket genom att läsa, skriva, lyssna och tala och genom olika roliga projektarbeten, barnen kommer också i mån av möjlighet att får undervisning i sitt hemspråk (i första hand bosniska och vietnamiesiska). Men om vi har andra större språkgrupper försöker vi också få undervisning på deras hemspråk.
Alla dagar har vi också olika konst- och motionsformer. Ta med egen matsäck.

Kursen i Sommarsvenska understöds av Svenska kulturfonden och är avgiftsfri för deltagarna.
Kursledare: Mersiha Osmanovic och Nhung Nguyen

Anmälan: vuxeninstitutet@narpes.fi senast 30.4, begränsat antal platser