Skip navigation

SVENSKSPRÅKIG SAMTALSGRUPP I VASA

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

SVENSKSPRÅKIG SAMTALSGRUPP I VASA

Är du orolig för din närståendes psykiska ohälsa och för din egen ork? Din närstående kan vara ditt vuxna barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära. I samtalsgruppen har alla sin unika historia, men samtidigt också mycket som förenar. Du behöver inte känna dig ensam. Känslor av oro, sorg och maktlöshet är vanliga. I gruppen kan vi dela våra känslor. Vi diskuterar också vården, socialskyddet och hur vi i första hand behöver tänka på att ta hand om oss själva för att orka. I gruppen är kamratstödet det viktigaste, men vi kan också använda oss av olika övningar. Om det finns intresse kan vi också bjuda in gäster.

Alla i gruppen skriver under ett kontrakt om att hålla sekretessen i samtalsgruppen. Ta kontakt om du är intresserad av att komma med. Vi tar fortlöpande emot nya deltagare!