Skip navigation

Tunkeumanestertarkastusmenetelmän PT koulutus, 21.11.- 23.11 ja 12.12.- 13.12.

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Tunkeumanestertarkastusmenetelmän (PT) koulutus

Koulutuksen kohderyhmä:
• NDT -menetelmistä ja niiden käyttämisestä kiinnostuneet
• pintatarkastajaksi kouluttautuvat NDT-tarkastajat
• suunnittelijat
• tarkastusalan esimiehet
• teräsrakentamisen asiantuntijat

Sisältö
Tunkeumanestetarkastusmenetelmän (PT) koulutus sisältää teoriaa ja käytännön harjoittelua. Koulutuksessa käydään läpi takrkastuksen perusteita, tarkastuslaitteita ja tarkastusmenetelmän eri tekniikoita. Koulutus mahdollistaa osallistumisen tason 2 tutkintoon. Koulutuksen aikana harjoitellaan tenttiä sekä ohjeistetaan osallistujat tutkintopäivään osallistumisesta ja sertifikaatin hakemisesta.

– Tunkeumaväritarkastuksen perusteet luento ja suorittaminen käytännössä
– Tarkastusaineet luento, fysikaaliset perusteet, aineet ja niiden valinta kohteen mukaan
– Tarkastustekniikat luento, valmistustekniikasta johtuvat vikatyypit
– Tarkastuslaitteet luento
– Näyttämien analysointi, arviointi ja raportointi
– Standardit ja tarkastusohjeet ISO 9712 luento ja ohjeet tutkintopäivään osallistumiseen ja sertifikaatin hakemiseen
– Työohjeen laadinta luento ja sen harjoittelu

Käytännön harjoituksissa jokaisella oppilaalla tulisi olla henkilökohtaiset työtakki, suojakäsineet, silmäsuojaimet ja turvakengät. Käytettäessä tarkastusaineita tulee kaikkien tutustua käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin.
Osallistujat ottavat mukaan henkilökohtaiset suojavälineet ja muistiinpanovälineet.

Ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivujen kautta viimeistään 11.11.2022!