Olet täällä

Ennakoiva laadunohjaus

Tietoa kaupungista

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta järjestää vuosittain syksyisin laadunohjausiltoja uusille pientalorakentajille. Laadunohjauksella tuetaan ja helpotetaan laadukkaiden ja kestävien valintojen tekemistä ja rakennus- ja suunnitteluprosessin käynnistämistä.

Ajankohtaista:

 

Syksyn 2016 laadunohjausillat järjestetään 27.10.2016, 2.11.2016 ja 9.11.2016.

Ensimmäinen laadunohjausilta järjestetään 27.10.2016 klo 17.30 – 19.30 Vaasan ammattiopiston auditoriossa (Ruutikellarintie 2, 1. krs). Illassa mukana rakennusvalvonnan, kaavoituksen, kiinteistötoimen, kuntatekniikan, Vaasan Veden, Vaasan Sähkön, Pohjanmaan Pelastuslaitoksen ja Stormossenin edustajia, jotka kertovat luvan hakemiseen, rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä käytännöistä ja aikatauluista.

Tervetuloa!

Ohjelma

Torstai 27.10.2016 klo 17.30 – 19.30
”Laatua rakentamiseen” – infotilaisuus rakentajille

Vaasan ammattiopisto, iso auditorio, Ruutikellarintie 2, 1. krs

17.30–17.40 Alkusanat | Rakennustarkastaja Paula Kemppinen, Rakennusvalvonta
17.40–18.00 Asemakaavat ja asemakaavamääräykset | Kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges, Kaavoitus
18.00–18.15 Pientalosuunnittelijoiden työnjako | Tarkastusinsinööri Jorma Hoffrén, Rakennusvalvonta
18.15–18.25 Tontin varaamiseen liittyvät asiat | Tonttipäällikkö Pertti Onkalo, Kiinteistötoimi
18.25–18.35 Jätehuolto | Viestintäpäällikkö Nina Lindman, Stormossen
18.35–18.45 Tontin liittyminen katuun ja viheralueisiin | Suunnitteluinsinööri Juho Kriikkula, Kuntatekniikka
18.45–18.55 Vesi- ja viemäri- sekä pintavesiliittymät | Toimistoinsinööri Heli Rantala, Vaasan Vesi
18.55–19.05 Kaukolämpö- ja sähköliittymät | Asiakasneuvoja Timo Riiki, Vaasan Sähkö
19.05–19.15 Paloturvallisuus | Palotarkastaja Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
19.15–19.30 Omakotirakentajan käsikirja | Lupainsinööri Sofia Bagge, Rakennusvalvonta

Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 – 20.00
“Omat laatutavoitteet – Sisäilman laatu, tilasuunnittelu”

Vaasan ammattiopisto, iso auditorio, Ruutikellarintie 2, 1. krs

Sisäilman laatu | Insinööri Mika Korpi, VAMK
Tilasuunnittelu | Lupa-arkkitehti Juha Jääskeläinen, Rakennusvalvonta

 

Keskiviikko 9.11.2016 klo 18.00 – 20.00
“Omat laatutavoitteet – Energiatehokkuus, kosteudenhallinta”

Vaasan ammattiopisto, iso auditorio, Ruutikellarintie 2, 1. krs

Energiatehokkuus | Projektipäällikkö Mauritz Knuts, VASEK
Kosteudenhallinta | TkL Tapani Hahtokari, VAMK

 

 

Materiaalia aiemmilta vuosilta: 

 

Laadunohjaus 2015

Ohjelma syksy 2015

Luennot 20.10.2015:

- Kiinteistötoimi
- Vaasan Vesi
- Vaasan Sähkö
- Pelastusviranomaiset
- Stormossen
- Pientalojen suunnittelu

Luento 27.10.2015

- Kosteuden hallinta

Luennot 3.11.2015

- Sisäilman laatu
- Tilasuunnittelu