Olet täällä

Tietoa kaupungista

Gerbyn koulun johtokunta

Hallitosäännön 10 §:n mukaan peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin, sen lisäksi johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta. Koulujen johtokuntien tehtävistä määrätään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

puheenjohtaja  Mikael Snellman
varapuheenjohtaja 
Tommy Håkans
esittelijä 
pöytäkirjanpitäjä Fredrik Sundell
ruotsinkielisen jaoston edustaja
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

varsinaiset jäsenet 5 varajäsenet 5
Mikael Snellman  Fredrik Sandelin
Tommy Håkans  Anders Dahlbäck
Monica Storm  Minna Mäkelä
opettajien edustaja Katarina Koivisto  BIngegerd Ström-Gardberg
henkilökunnan edustaja Monica Hakala  Sofia Erkas

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 13 val

sivuun liittyvät linkit:
Gerby skola
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset