Olet täällä

Tietoa kaupungista

Hagan koulun johtokunta

Hallitosäännön 10 §:n mukaan peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin, sen lisäksi johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta. Koulujen johtokuntien tehtävistä määrätään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

puheenjohtaja  Lasse Mäkynen
varapuheenjohtaja 
Raija Koivisto-Rasmussen
esittelijä  Mattbäck Monica
pöytäkirjanpitäjä  Nygård Maj-Britt
ruotsinkielisen jaoston edustaja Stefan Asplund
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

varsinaiset jäsenet 5 varajäsenet 5
Lasse Mäkynen  Kaj Bäckström
Raija Koivisto-Rasmussen  Erika Nyman
Ann-Christine Stenkull-Aura  Pia Wik
opettajien edustaja David Skagersten  Maria Finell
henkilökunnan edustaja Kjell Nyberg  Sabine Nygrund

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 Val av representanter

sivuun liittyvät linkit:
Haga skola

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset