Olet täällä

Tietoa kaupungista

Hallinnon kehittäminen

Hallinnon kehittäminen on kaupungin organisaatiossa normaaliin linjaorganisaation johtamiseen kuuluvaa toimintaa.

Kaupunkikehityksen toimialaan kuuluvaa on kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän (sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation) kehittäminen kokonaisuutena ja hallinnon kehittämiseen liittyvän asiantuntija-avun antaminen eri hallintoyksiköille ja esimiehille.

Jatkuvalla hallinnon kehittämisellä pyritään siihen, että kaupungin hallintokoneisto olisi mahdollisimman ajanmukainen, toimiva, tehokas ja taloudellinen.

Hallintotalo