Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

BothniaTM-Kestävän kehityksen vauhdittaminen Pohjanmaalla

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Transition Management -osaamista ja lisätä sen tuntemusta Vaasan seudulla, testata TM-menetelmiä pilotoimalla niitä Vaasan kaupungin kanssa ja kehittää aihiota Vaasan seudulle ja laajemminkin koko Pohjanmaalle.

Hankkeen tuloksena Transition Managementiin liittyvä osaaminen syvenee ja laajenee ja Vaasan seutu parantaa tällä tavoin edellytyksiä saavuttaa asetetut vähähiilisyyteen tähtäävät strategiset tavoitteet. Konkreettisena tuloksena on Vaasan TM-tutkimus- ja kehitysryhmän perustaminen. Tämä ryhmä kytkeytyy monitieteiseen, digitaaliseen, TMiin liittyvään tutkimus-, kehitys- ja testausalustaan, joka syntyy hankkeen yhtenä tuloksena. Hanke luo sen lisäksi paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot, joiden ylläpitämistä ja laajentamista alusta tukee. Hankkeen lopputuloksena syntyy myös aihiota TM-toimintamalleista ja -käytännöistä koko Pohjanmaan maakuntaa ajatellen.