Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

Cornerstones for Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center

Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)’-hanke keskittyy nimensä mukaisesti VEBICin uuden, avoimen innovaatioalustan perustan luomiseen. Innovaatioalusta on suunniteltu rakentuvaksi neljän peruspilarin (cornerstones) varaan. Näitä tukijalkoja ovat 1) kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö (knowledge dimension of innovation platform), 2) strateginen yhteistyö pk-yritysverkostojen kanssa (commercial dimension of innovation platform), 3) laaja- alainen sidosryhmäyhteistyö (social dimension of innovation platform) ja 4) politiikkatason sidosryhmäyhteistyö (political dimension of innovation platform).