Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

Itä-Lansisuuntainen liikenneväylä / Förstudie Öst-Väst

Botnia-Atlantica alueen läpi kulkeva Itä-länsi suuntainen liikenneväylä kansallisessa ja eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä.

Hankkeen päätavoite on luoda edellytykset, jotta ohjelma-alueen maiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen parantaa liikenteen ja infrastruktuurin näkökulmasta ja jotta alue voi hyödyntää kansallisia ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja yhteisesti pritistoituhin tomenpiteisiin.

Hankkeen tarkoituksena on kuvata, miten kumppanuuden strategisia asiakirjoja on kehitettävä, priorisoitava ja miten niistä viestitään kumppanuuden vision ja tavoitteiden mukaisen liikennejärjestelmän luomiseksi. Hankkeessa kuvataan myös laajempi maantieteellinen näkökulma ja tunnistetaan keskeiset kumppanit tulevaa yhteistyötä varten.