Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Henkilökohtainen avustaja -järjestelmä

Henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain mukainen taloudellinen tukimuoto. Henkilökohtainen avustaja tukee vammaisen henkilön itsenäistä elämää kotona ja kodin ulkopuolella. Palvelu voidaan myöntää vaikeavammaisille henkilöille palveluasumisen yhteydessä ja vammaisille henkilöille jokapäiväiseen elämään liittyvien asioiden hoitamiseen.