Olet täällä

Tietoa kaupungista

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden tehtäviin kuuluu henkilöstön kehittäminen, palkat ja palvelussuhdeasiat, työsuojelu, työllisyysasiat, sisäinen viestintä, yhteistoiminta-asiat sekä yleinen henkilöstöpolitiikka.

Organisaatio

Henkilöstöpalvelut on osa keskushallintoa ja hallintopalveluita. Henkilöstöpalvelut koostuu henkilöstöosastosta sekä palkkaosastosta.

Ydintehtävä

Henkilöstöpalveluiden ydintehtävänä on huolehtia Vaasan kaupungin henkilöstön:

  • kehittämisestä
  • palkka- ja palvelussuhdeneuvonnnasta
  • työsuojelu- ja työhyvinvoinnista
  • työllisyyden edistämisestä (palkkatukityöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta)
  • yhteistoiminta-asioista
  • yleisestä henkilöstöpolitiikasta
  • ...sekä sisäisestä viestinnästä

Henkilöstöosastoa johtaa henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Palkkaosastomme ydintehtävänä on:

  • keskitetyistä palkkahallinnon toiminnoista vastaaminen
  • kunnallisten sopimusten soveltaminen ja toimeenpano palkanlaskennassa
  • ...sekä muista lakisääteisistä eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusasioista vastaaminen

Palkkaosaston lähiesimiehenä toimii Päivi Wikberg.

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöpalvelut

 

Lisätiedot

Työturvallisuuspäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Puhelin, suora
06 325 1107
Matkapuhelin
040-5905234
Sähköpostiosoite: 
Henkilöstöpalvelut