Olet täällä

Christina Knookala

knookala_christina_henkilokorttiin.jpg
Sivistystoimen johtaja

Sivistystoimenjohtajan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus ja perusopetus, toisen asteen koulutus, taiteen perusopetus, nuorisotoimi ja vapaa sivistystyö, kirjastot, museot, teatteri, orkesteri, liikunta ja yleinen kulttuuritoiminta.

+358 6 325 1011
+358 40 556 5011