Olet täällä

Tietoa kaupungista

Historia

Jääkauden päättyessä ilmasto lämpeni ja mannerjäät sulivat noin 10 000 vuotta sitten. Merenpinta kohosi. Mannerjää oli painanut maapallon kuorta. Kun jää väistyi, alkoi maankohoaminen, jonka jäljet näkyvät Vaasan ja Vähänkyrön seudulla, samoin kuin koko Merenkurkun alueella edelleen.

Vaasan seutu nousi merestä

Nykyinen Vaasan seutu paljastui meren alta 3 000 vuotta sitten ensimmäisenä Vähänkyrön alueella. Kaksituhatta vuotta sitten, rautakaudella, Tervajoen ja Hiiripellon alueet nousivat merestä ja Vähänkyrön korkein kohta, Muurivuori (korkeus nykyisin 37,5 m) Merikaarrossa pilkahti aaltojen lomasta. Samoihin aikoihin ajoittuvat myös ensimmäiset merkit ihmisasutuksesta.

Rautakautinen Vähäkyrö oli Pohjanmaan keskus suotuisan sijaintinsa vuoksi. Alueen elinkeinot olivat metsästys ja kalastus. Myös kauppaa käytiin. Kyrönjoki, jonka varrella Vähäkyrö sijaitsee, oli tärkeä kulkureitti. Kyrönmaalla onkin maamme tihein muinaismuistojäämistö, joista mainittakoon mm. Kaavontönkkä, Ristimäki, Housulanmäki ja Pääkköömäki.  Maamme ehkä kuuluisin muinaisjäänne, Leväluhta sijaitsee sekin lähellä Kyrönjoen tuntumassa Isossakyrössä.  Aina  viikinkiajalle saakka Pohjanmaa oli maamme vaurainta aluetta, jonne saatiin Suomessa harvinaista kultaakin.

Vaasan kaupungin nykyinen alue nousi sokkeloisena saaristona merestä 900-luvulla, viikinkiajalla. 800-luvulla viikinkejä, heidän kanssaan kauppaa käyviä ihmisiä tai heihin muutoin yhteydessä olleita asukkaita eli ainakin nykyisen Vanhan Vaasan alueella.