Ohita valikko
business

Kansainväliset verkostot ja tahot

Vaasan kaupunki on mukana muutamassa strategisesti valikoidussa kansainvälisessä verkostossa.

Tänä päivänä Vaasan kaupunki on mukana seuraavissa: Merenkurkun neuvosto EAYYUnion of Baltic Cities (vuodesta 1996) ja Smart Cities and Communities (vuodesta 2014). 

Covenant of Mayors (pormestarisopimus) lanseerattiin Euroopan komission toimesta tukemaan paikallisten viranomaisten panostuksia kestävän energiapolitiikan toteuttamiseksi. Vaasan kaupunki on allekirjoittanut Pormestarisopimuksen (Covenant of Mayors) 2014. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu lisäämään sekä energiatehokkuutta että uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaupungin alueella. Tavoitteena on kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä laaditun suunnitelman mukaan. Covenant of Mayors Office hyväksyi maaliskuussa 2017 Vaasan kaupungin suunnitelman Sustainable Energy Action Plan (SEAP). 

Vaasa hyväksyttiin ainoana suomalaisena kaupunkina Energy Transition -kumppanuuteen Urban Agenda for EU:n puitteissa kesällä 2017. EU:n kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU) tiivistää jäsenmaiden välistä yhteistyötä kaupunkikehityksen alalla.  

Pohjanmaan liitto on tärkeä edunvalvoja ja ylläpitää yhdessä kolmen muun maakunnan liiton kanssa EU-toimistoa Brysselissä, West Finland European Office, joka on tärkeä kanava asioiden valvonnassa EU:n suuntaan.