Olet täällä

Tietoa kaupungista

Hulevesi: Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoittaa hulevesi? Mihin lakiin hulevesimaksu perustuu?

Mitä tarkoittaa hulevesi?
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- ja sulamisvesi (Hulevesiopas, Kuntaliitto)

Mihin lakiin hulevesimaksu perustuu?
1.9.2014 voimaan tulleet Vesihuoltolain (132/1999) ja Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (681/2014 § 103n) siirsivät hulevesien hallinnan MLR:n piiriin eli kunnan järjestettäväksi. Muut vesiasiat ovat edelleen vesihuoltolaitoksen tehtäviä. Vaasan kaupungin tekninen lautakunta päätti hulevesimaksusta 14.10.2015 § 131 .

Kaupunki vastaa edelleen yleisten alueiden kuten puistojen ja katujen hulevesikustannuksista.

Mitä vastinetta tälle maksulle saa?
Maksulla katetaan hulevesijärjestelmän ylläpito- ja investointikustannuksia. Esim. vuonna 2015 kaupunki investoi hulevesien hallintaan rakentamalla Klemetinpuiston tulva-altaan Hietalahdessa.

Keräämme kaikki sadevedet, miksi pitäisi vielä maksaa hulevesimaksua?
Hulevesijärjestelmä on kaupungin laajuinen, se kattaa myös lumien sulamisvedet. Poikkeustilanteissa kuten myrskyissä, kiinteistökohtainen hulevesien hallinta on riittämätön. Hulevesijärjestelmällä pyritään hallitsemaan koko asemakaava-alueella mahdollisia kaupunkitulvariskejä, siten että esim. liikenneyhteydet toimivat myös poikkeusolosuhteissa.

Millä perusteella hv-maksu määräytyy?
Rakennettu kiinteistö tai kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa asemakaava-alueella ja tontin koko määrittävät maksun. Tekninen lautakunta on määritellyt huleveden vaikutusalueen 10.6.2015 § 64, mitä ko maksu koskee. Maksut ovat seuraavat:
 

Kiinteistö (m2) Hulevesimaksu (€)/v
<750 25
751-1500 45
1501-3000 90
3001-5000 150
5001-10000 300
10001- 600 + 25 €/1000 m2 ja maksukatto 2000 €
   

Tuleeko hulevesimaksu kaikille vai vaan niille, joille kunta on järjestänyut asianmukaisen keräilyn?
Maksu koskee kaikkia rakennusluvallisia asemakaava-alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Kuka valvoo hulevesitoiminnan järjestämistä Vaasassa?
Rakennus- ja ympäristölautakunta.

Pitääkö hulevesimaksua maksaa mökista, vaikka siellä ollaan vaan kesällä?
Mikäli mökki sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, se ei kuulu hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen, eikä hulevesimaksua siten tarvitse maksaa.

Naapurin hulevedet valuvat pihaani, mitä niille voi tehdä?
Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa hulevesien käsittelystä molempia tyydyttävällä tavalla. Mikäli se ei onnistu, niin voi ottaa yhteyttä kaupungin Rakennusvalvontaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f § 1 mom mukaan hulevedet eivät saa valua tontin ulkopuolelle.

Naapuri pesee mattoja ja autoja pihassaan ja pesuvedet valuvat meidän pihaan, miten toimitaan?
Mattojen ja autojen pesuvedet pitää johtaa viemäriin. Kaupugilla on myös matonpesupaikkoja. Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa. Mikäli se ei onnistu, niin voi ottaa yhteyttä kaupungin Rakennusvalvontaan.

Mistä alkaen hulevesimaksua on maksettava, kun alamme rakentaa OK-taloa?
Rakennusluvan myöntämisestä alkaen.

Olemme myymässä taloa kesällä, kuinka maksu määräytyy?
Maksu määräytyy edellisen vuoden lopun tilanteen perusteella (31.12.).

Onko maksu sama kaikille, esim. eläkeläisille ja sotaveteraaneille?
Maksu on tasapuolinen kaikille.

Vaikuttaako pihan pinnoite maksuun?
Ei vaikuta. Hulevesimaksujärjestelmä halutaan pitää selkeänä, ettei hallintokustannukset kasvaisi.

Eikö hulevesiä voisi koota lammikoiksi?
Hulevesiä kootaan kosteikkopuhdistamoihin esimerkiksi Gerbyssä, Purolassa ja Bölessä.

Tonttiliittymämme rumpu on tukossa ja sateella vettä kertyy pihaan, ei makseta mitään ennenkuin rumpu toimii!
Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, ja siten suoraan ulosottokelpoinen. Tukkiutunut liittymärumpu/ritiläkansi on kiinteistön omistajan itse pidettävä auki.

Kadut aurataan niin, että lumikasoja on erityisesti meidän tonttimme kohdalla ja keväällä vedet valuu meidän pihaamme, eikö sitä haittaa huomioida maksussa?
Hulevesimaksun tuotto käytetään hulevesijärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Tontin omistajan tehtävä on kuljettaa tontin edessä olevat lumet pois. Kaupunki ottaa mielellään vastaan tietoa järjestelmän puutteista esim. sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Asumme meren / joen rannalla, pitääkö maksaa?
Ei vaikuta, rantatonttikin kuuluu hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

Voinko anoa vapautusta hulevesimaksusta?
Kunnan julkisoikeudellisen hulevesimaksun maksamisesta ei voi anoa vapautusta, koska maksuperuste ei ole liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään, vaan kunnan päätös alueesta, jota sen hulevesijärjestelmä palvelee (Luukkonen Kuntaliitto 26.6.2015). Hulevesimaksun taksaa koskeva päätös on sen sijaan valituskelpoinen.

Miten tämä hulevesi liittyy vesilaskuun?
Ei mitenkään. Vaasan Vesi laskuttaa talous- ja jätevesistä erikseen.

Maksan jo ekomaksua, eikö se kata tätä?
Ekomaksu kattaa jätehuoltopalveluita.

Voinko johtaa hulevedet jätevesiviemäriin?
Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on Vesihuoltolain 17 d mukaan kielletty.

Koskeeko hulevesimaksu myös asumatonta taloa, autiotaloa?
Kyllä koskee, jos talo on asemakaava-alueella.

Keneltä voin kysyä lisätietoja hulevesimaksusta?
Kuntatekniikka toimistoinsinööri Antti Ruokonen, puh 040 839 4226.

Keneltä voin kysyä lisätietoja hulevesiasioista?
Kuntatekniikka toimistoinsinööri Antti Ruokonen, puh 040 839 4226.