Olet täällä

Tietoa kaupungista

Jaostot

Kuntien johtosäännöissä voidaan määrätä, että kunnanhallituksessa, sen valtuustossa sekä lauta- ja johtokunnissa toimii jaostoja. Valtuusto valitsee näiden jäsenet tai antaa muulle toimielimelle valtuudet päättää jaostojen perustamisesta ja niiden jäsenten valinnasta. Yleensä jaostot koostuvat asianomaisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä eräin poikkeuksin.