Olet täällä

Koe Vaasa

Järripeippo

Järripeippo

Fringilla montifringilla

luontovaasa_jarripeippo_at.jpg
Järripeippo on harvalukuinen pesimälaji Vaasassa, mutta muuttoaikoina sitä voi nähdä suurina parvina. Kuva Aaro Toivio.


 


Yleistä. Järripeippo on Pohjois-Suomen ja erityisesti Metsä- ja Tunturi-Lapin varpuslintu. Lajin Suomen pesimäkannat ovat pysyneet kohtalaisen vakaina viime vuosina. Järripeippoja jää pesimään eteläiseen Suomeen kylminä keväinä.

  • Pituus 16 cm
  • Pesä puussa
  • Talvehtii Länsi- ja Keski-Euroopassa
  • Ravintona siemenet ja hyönteiset


 

Elinympäristö. Pohjois-Suomessa järripeippo pesii metsissä, kitukasvuisissa tunturikoivikoissa ja soiden laiteilla.

Esiintyminen Vaasassa. Järripeippoja havaittiin atlasvuosina noin kahdenkymmenen ruudun alueella. Havaintoja tehtiin pääosin laaksopainanteiden rehevistä lehti- ja sekametsistä.

luontovaasa_jarripeippo_-_bergfink_-_brambling_pesintaindeksikartta.jpg
luontovaasa_pesimaindeksi_legenda.jpg