Olet täällä

Tietoa kaupungista

Johtokunnat

Johtokunta voi toimia suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa, mutta myös lautakunnan alaisuudessa. Luonnollista on esimerkiksi, että koulun johtokunta on koulutuksesta vastaavan lautakunnan alainen. Näin ollen lautakunta valitseen myös koulun johtokunnan jäsenet.

Keskushallinto
       Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunta
       Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan jäsenet

       Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta
       Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenet

Sivistystoimi
       Direktion för Borgaregatans skola
       Direktion för Borgaregatans skola, jäsenet

       Direktion för Gerby skola
       Direktion för Gerby skola, jäsenet

       Direktion för Haga skola
       Direktion för Haga skola, jäsenet

       Direktion för Sundom skola
       Direktion för Sundom skola, jäsenet

       Direktion för Vikinga skola
       Direktion för Vikinga skola, jäsenet

Sosiaali- ja terveystoimi
       Vaasan Aluetyöterveyden -liikelaitoksen johtokunta
       Vaasan Aluetyöterveyden -liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 7

Tekninen toimi
       Teknisten liikelaitosten johtokunta
       Teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsenet 9

Johtokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja pöytäkirjanpitäjät

Hallintotalo