Olet täällä

Tietoa kaupungista

Johtokunnat

Johtokunta voi toimia suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, mutta myös lautakunnan alaisuudessa. Johtokunnan asema kunnan organisaatiossa voi edellyttää, että asianomainen lautakunta valitsee johtokunnan jäsenet. Luonnollista on esimerkiksi se, että koulun johtokunta on koulutuksesta vastaavan lautakunnan alainen.