Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak0998: Laajametsä II

Vaasan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee Vaasan kaupungin Runsorin ja Höstveden kylien alueilla sijaitsevaa Laajametsän aluetta Kivimetsäntiestä pohjoiseen. (maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §)

LIITTEET

 

kaavakartta

kaavaselostus

havainnekuvat

VAIHEET

 

vireille

luonnos 13.8.–27.8.2015

ehdotus 15.12.2016-16.1.2017

lainvoima 22.2.2018