Olet täällä

27.5.2016 - 12:53

Kalahallin rakennuspaikan kehittämisen ja toteuttamisen avoin laatukilpailu

kalahalli_kilpailu.jpg
Vaasan kaupunki järjestää yleisen ja avoimen luovutuskilpailun Kalarannan pienvenevalkama-alueella sijaitsevalle rakennuspaikalle. Suunnittelukohde on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti tärkeällä paikalla ja sille rakentaminen edellyttää erityisen korkeaa laatutasoa.

Kyseessä on valintamenettely, jossa laatukilpailulla valitaan kiinteistössä 905-6-9906-5 sijaitsevan rakennuspaikan luovutus sopivimmalle yhteistyökumppanille rakennuspaikan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Paikalla nykyisin sijaitseva Kalahallirakennus korvataan uudella liikerakennuksella, jolle osoitetaan rakennusoikeutta noin 400 m2.

Kilpailun tarkoituksena on saada paikalle mahdollisimman korkeatasoinen suunnitelma, toteuttaja sekä liikeidea / palvelukonsepti. Hakija voi olla esimerkiksi yrittäjä, toteuttamisesta vastaava rakennuttaja tai rakennusliike. Mikäli hakija on rakennuttaja tai rakennusliike tulee päähakijan lisäksi esittää vähintään yksi kumppani, joka tulee käyttämään kohdetta palvelujen tai tuotteiden tarjoamiseksi.

Kysymykset ja vastaukset 15.6.2016

Kilpailun aikataulu
 

Hakumenettely alkaa   1.6.2016
Tiedotustilaisuus  

1.6.2016 klo 10:00

Hallintotalo, Vaasanpuistikko 10, Kaupunginhallituksen sali

Kysymysten jättäminen viimeistään   15.6.2016 klo 15:00
Vastaukset kysymyksiin  20.6.2016
Lisäkysymyksiä voi esittää  12.8.2016 asti
Vastaukset lisäkysymyksiin pyritään julkaisemaan  26.8.2016 mennessä
Hakumenettely päättyy     30.9.2016 klo 16:00
Arvioitu valintapäätös     7.11.2016

 


Kilpailun hakuohje ja materiaali
 

Kilpailuohjelma (pdf)

suomeksi

på svenska

Kysymykset ja vastaukset 15.6.2016 (pdf) kysymykset ja vastaukset

Liite1: Sijaintikartta (jpg/zip)

(kilpailualueen rajaus/ilman rajausta)

sijaintikartta

Liite 2: Kaupungin strategiset tavoitteet (pdf)

kaupungin strategia

elinvoimastrategia

maankäytön toteuttamisohjelma

maankäytön toteuttamisohjelman päivitys

Liite 3: Ajantasa-asemakaava

ak0496

Liite 4: Asemakaavaluonnos (pdf/zip)

(Kaavakartta, määräykset, selostus, havainnekuva)

asemakaavaluonnos

Liite 5: Kalarannan yleissuunnitelma (pdf)

yleissuunnitelma

Liite 6: Ortokuva (geotiff)

Ortokuva2015

Liite 7: Pohjakartta/johtokartta (dwg)

dwg-formaatti

LT2000 -formaatti

Liite 8: Kaupunkimalli

 

ver8-formaatti

ver2016 -formaatti

Liite 9: Viistoilmakuvat (jpg/zip)

Valokuvat

Liite 10: Naapurirakennuksen piirustukset ja alueleikkaus (pdf/zip)

rantalinna

alueleikkaus


Kilpailun ratkeamisen jälkeen kaupunki jatkaa alueen asemakaavan muutosta ja asemakaavoitustyöllä pyritään mahdollistamaan voittaneen kilpailutyön mukainen rakentaminen.

Kilpailuun osallistutaan toimittamalla kilpailuohjelmassa määriteltyjen ohjeiden mukaan laadittu kilpailuehdotus Vaasan kaupungin kirjaamoon.

Hakumenettelyaika päättyy 30.9.2016 klo 16:00, johon mennessä hakemukset tulee jättää osoitteeseen:

Vaasan kaupunki / kirjaamo

Vaasanpuistikko 10

Postiosoite PL 2, 65101 Vaasan kaupunki

tai sähköpostilla:kirjaamo@vaasa.fi

 

Lähetys on varustettava otsikolla tai maininnalla ”Kalarannan paviljongin laatukilpailu”.

Uusimmat

18.4.2019
Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa karsitaan Vaasassa säästövaatimusten vuoksi. Kuningattarenpolun avoin päiväkoti lakkautetaan ja Gustavsborgin avoimen päiväkodin tiloista luovutaan 1.6.2019...