Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kansainvälinen yhteistyö ja hankkeet

Vaasan kaupungin tarkoituksena on kansainvälisen yhteistyön avulla saavuttaa lisä-arvoa, tasa-arvoa ja alueen tasapuolista kehittymistä hyödyntämällä muun muassa EU-rahoitusta.

Kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa vaikutetaan siihen, että kaupunki kansainvälistyy, moniarvoistuu ja samalla markkinoidaan Vaasaa maailmalle. Markkinoinnin avulla lisätään alueen tunnettuutta, joka palvelee myös elinkeinoelämää ja kaupankäyntiä.

EU-hankkeiden kautta toteutetaan paikallista, alueellista ja globaalista verkostoitumista. Osallistumalla EU-hankkeisiin saavutetaan monenlaista pätevyyttä, tietotaitoa ja kansainvälistymisosaamista. Samalla myös viedään omaa osaamista ulkomaille.

Vaasan kaupunki on aktiivisesti mukana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja ystävyyskaupunkitoiminnalla on meillä jo pitkät perinteet.

 


Yhdyshenkilöt

 

Kansainväliset asiat:
Maria Backman, kehittämispäällikkö, puh +35840 554 1900
kansainvälistenasioiden koordinointi, kv-verkosto,  eu-rahoitus 

Ystävyyskaupunkiasiat:
Anna-Maija Iitola, kansliapäällikkö, puh +358 6 325 1140,
Yhteydenpito ystävyyskaupunkeihin, valtuuskuntien matkajärjestelyt ja saapuvien valtuuskuntien ohjelmat

Keskushallinnon yhteystiedot:

Vaasan kaupunki, PL 3, 65101 Vaasa,
Puhelinvaihde: +358 (0)6 325 1111