Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen jaosto. Ruotsinkielisessä jaostossa viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Ruotsinkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokouspäivät 2018:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaosto 16.11.2017 § 23
22.2. 5.4. 7.6. 27.9. 22.11.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokoontuu:
aika: torstai klo 16.30
paikka: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto Raastuvankatu 29
Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarpeen vaatiessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka: kaupungin nettisivuilla
lisätietoja: Janina Sjöstrand +358 40 621 0715 janina.sjostrand@vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto