Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston alaisuudessa toimii suomennkielisen perusopetuksen tulosalue. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä 2) huolehtivat yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet. Esiopetuksen osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouspäivät 2018:
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen jaosto 11.12.2017 § 16
21.2. 4.4. 4.6. 26.9. 7.11. Joulukuussa suomenkielinen jaosto kokoontuu tarvittaessa, josta erikseen päätetään.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu:
aika: keskiviikko klo 16.30
paikka: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto, Raastuvankatu 29

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka: kaupungin verkkosivuilla
lisätietoja: Jari Ranta

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto