Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston alaisuudessa toimii suomennkielisen perusopetuksen tulosalue. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä 2) huolehtivat yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet. Esiopetuksen osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

kokouspäivät 2019:
23.1.
13.2.
3.4.
4.6.
18.9. ja
27.11.

kokoukset pidetään:
keskiviikkoisin klo 16.30 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnossa Raastuvankatu 29
Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarpeen vaatiessa. Joulukuussa suomenkielinen jaosto kokoontuu tarvittaessa, josta erikseen päätetään.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kaupungin verkkosivuilla

lisätietoja: Jari Ranta

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 14.11.2018 79  kokouspäivät 2019

sivuun liittyvät linkit:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto