Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto. Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

puheenjohtaja Laura Linna-Välimäki
varapuheenjohtaja Satu Koskimäki
esittelijät Nummela Kari
kaupunginhallituksen edustaja Harri Moisio
varalla Aino Akinyemi
nuorisovaltuuston edustaja 1.1.2019 - 31.12.2020
nuorisovaltuuston varaedustaja 1.1.2019 - 31.12.2020
pöytäkirjanpitäjä  Jari Ranta
kausi  1.6.2017 - 31.5.2021

puolue
jäsenet 5  varajäsenet 5
RKP
Marko Koski  Pertti Reinikainen
SDP
Ghodrat Moghadampour  Jessica Halenius
KOK
Lotta Saarikoski  Tanja-Maria Davidov
Laura Linna-Välimäki  Markku Rautonen
VAS 
Satu Koskimäki  Merja Rintamäki

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 66 vaali

sivuun liittyvät linkit:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto