Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on yksilöasioita käsittelevä jaosto, joka 1) päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi 2) päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaoston jäsenet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaoston kokouspäivät 2018: Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.11.2017 § 34
14.2. 18.4. 10.10. 12.12.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu:
aika: keskiviikko klo 15.30
paikka: Raastuvankatu 29

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
Pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaoston viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
Viranhaltijapäätökset ovat sallassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto