Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta huolehtii kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista ja toimii niissä myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouspäivät 2018: Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.11.2017 § 34
25.1. 14.2. 14.3. 18.4. 6.6. 29.8. 5.9. 10.10. 14.11. 12.12.

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu:
aika: keskiviikko, alkaen klo 16.30
paikka: pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallintorakennuksessa osoitteessa Raastuvankatu 29
lisätietoja: Jari Ranta, p.040 169 7235, jari.ranta@vaasa.fi
Kasvatus- ja opetuslautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja ja kokouspaikkoja sekä sopia lisäkokouksista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Jari Ranta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto