Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvusopimus

Kasvusopimuksen tarkoitus on seudun kilpailukyvyn vahvistaminen yhteistyössä valtion, seudun kuntien ja muiden toimijoiden kesken.
shutterstock_364914137_choatphotographer_940x350.jpg

Kasvusopimuksen tavoitteena on tukea kansallista ja Vaasan seudun tavoitetta luoda Euroopan johtava energiateknologiakeskittymä Suomeen 2030 mennessä.

Hankekokonaisuudet, joihin haettiin rahoitusta, olivat kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digilisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen.

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka on sopimusehdotuksiin perustuvan kilpailun kautta valittu Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018. Muut mukana olevat kaupungit ovat Lappeenranta–Imatra, Oulu, Tampere, Turku ja Joensuu. Lisäksi pääkaupunkiseutu on suoraan mukana neuvottelumenettelyn kautta.

Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Määrärahaa on yhteensä noin 15 miljoonaa euroa sopimusten kattamalle jaksolle.

Tutustu Vaasan kasvusopimushakemukseen, jossa on kuvattuna sopimukseen liittyvät hankkeet.

Vaasan kasvusopimushakemuksen liitteet