Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupungin kehittäminen

Tulevaisuutta ajatellen kehitämme tänään menestyksekästä Vaasaa. Kasvavat asunto- ja yritysalueet, logistiikan kehittäminen maissa, merellä ja ilmassa sekä innovaatiot ja alueellinen yhteistyö muodostavat perustan, jolle voi rakentaa onnellinen elämä. Vaasa on jo nyt Pohjolan energiapääkaupunki. Tämän ansiosta kaupungissa on konkreettisen energia-alan keskittymän lisäksi myös kattava elinvoima, joka näkyy muun muassa hyvänä työllisyystilanteena, innovaatiokykynä ja sosiaalisena tasa-arvona.

Kehittäminen on laajasti ymmärrettynä osa kaikkea kaupungin normaalia johtamista ja toimintaa. Kaiken aikaa on pyrittävä yhä parempaan ja tehokkaampaan toimintaan kaupungin hyväksytyn strategian suuntaisesti.

Kehittämistoiminta erillisenä toimintana tarkoittaa muun muassa erillisiä kehittämishankkeita, kuten INKA-ohjelma ja Kasvusopimus. Erityistä kehittämistoimintaa on kaupungin monissa hallintoyksiköissä. Kaupunkikehitys-yksikkö huolehtii kaupungin elinkeinopolitiikan, strategiatyön, hallintorakenteen ja tietotuotannon kehittämisestä sekä alueellisesta edunvalvonnasta.

Kuntalaiset voivat osallistua kaupungin kehittämiseen poliittisen osallistumisen kautta. Sen lisäksi monenlainen osallistuminen kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen ja yhdistystoimintaan on tapa kehittää kaupunkia entistä paremmaksi. Kuntalaiset voivat tehdä aloitteita tärkeiksi katsomistaan asioista.

Monissa kunnan toiminnoissa on lakisääteinen tiedotusvelvollisuus. Esimerkiksi kaavoitusprosessissa on aina asukkaiden kuulemismenettely pakollinen. Näissä yhteyksissä kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin kehittämiseen. Mielipiteensä voi myös halutessaan esittää nimettömänä.

Tyttökadulla