Olet täällä

Tietoa kaupungista

Hankkeet

Hankkeilla kehitetään kaupungin toimintaa. Hankkeiden avulla innovoidaan uutta ja kasvatetaan ideoista toimintamalleja. Hankkeet tukevat kaupunkiorganisaation omia toimintasuunnitelmia ja strategiaa.

Ulkopuolisella rahoituksella rahoitetut hankkeet hyödyttävät useita toimijoita. Niiden tavoitteena on keksiä ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat meille kaikille yhteisiä.

Hankkeita, joissa kaupunki on mukana, voivat olla esimerkiksi työntekijöiden osaamisen kehittämiseen, koululaisten liikkumaan innostamiseen, kaupunkilaisten terveyden edistämiseen, logistiikkareittien parantamiseen, hallinnon tehokkuuden vahvistamiseen tai uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyvät hankkeet.

Käynnissä olevia hankkeita löydät tämän sivun alasivuilta.

Käynnissä olevat ja päättyneet ulkopuolisen rahoituksen hankkeet löytyvät hankerekisteristä http://hanke.vaasa.fi/ui/Hankkeet.aspx

Ajankohtaista