Olet täällä

Tietoa kaupungista

LEAN 2 - Laatua koulutukseen

ESR-hankkeen LEAN 2 – laatua koulutukseen visiona on, että jokainen Vamiasta valmistunut opiskelija tietää/tuntee Leaniä, on opiskellut Lean-ympäristössä ja osaa viedä sitä omaan työympäristöönsä! Tätä hanketta on toteutettu 1.1.2015 –30.6.2017.

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen osuvuuden ja laadun parantaminen henkilöstön LEAN-osaamisen lisäämisellä, toimintamallien tehostamisella LEAN–menetelmien avulla ja LEAN-osaamiskeskuksen käyttöönotolla.

Hanke toteutetaan yhteistyöverkostossa, johon kuuluvat Vamia (ent. Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan ammattiopisto) ja Yrkesakademin i Österbotten. Tässä hankkeessa tuloksellisuutta ja laatua parannetaan kehittämällä opintoihin hakeutumisvaihetta ja laatujärjestelmän edellyttämää opiskelijoiden osallistumista koulutuksen laadun, opiskelun ja oppimisympäristön jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi hankkeessa otetaan LEAN käyttöön rakennusalan ja media-alan perustutkinto-opetuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä, sekä laajennetaan matkailu- ja ravitsemusalan LEAN-toimintaa. Hankkeessa lisätään oppilaitosten henkilöstön LEAN –osaamista. Tällä tuetaan opiskelijoiden Lean-osaamista sekä välillisesti yritysten ja työyhteisöjen jatkuvaa parantamista.

lean2_koulutus2.jpg

Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan ammattiopisto toteuttivat aiemmin ensimmäistä LEAN-hanketta (POHELY/943/04.00.05.00/201, s12306), jonka yhtenä tavoitteena oli alustavan toimintasuunnitelman tekeminen LEAN-osaamiskeskukselle (LEAN - oppimisympäristö). Nykyisen hankkeen toimijaverkostossa (elinkeinoelämän, toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten sekä sidosryhmien edustajat) on todettu LEAN-osaamiskeskuksen tarve ja sen hyödyntämismahdollisuudet yritysten ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tämän osaamiskeskuksen suunnittelu ja toteutus ovat aikuiskoulutuskeskuksen keskeiset toiminnot tässä hankkeessa.

Hankkeen tavoitteet

Koulutuksen osuvuuden ja laadun parantaminen

  1. henkilöstön LEAN-osaamisen lisäämisellä,
  2. toimintamallien tehostamisella LEAN–menetelmien avulla
  3. LEAN-oppimisympäristön (osaamiskeskus) käyttöönotolla

 

Hankkeen tulokset

Hanke on päättynyt 30.6.2017. Hanke on saanut laajaa huomiota ammatillisen koulutuksen puolella Suomessa. Lisäksi hanke on kiinnostanut ulkomaisia vierailijoita. Vamia ja Yrkesakademin ovat ensimmäiset ammatilliset oppilaitokset Suomessa, jotka ovat ottaneet LEANin käyttöön oman toimintansa kehittämiseen.

Henkilöstön koulutukset olivat yksi painopistealue tässä hankkeessa. Vamian johto halusi, että koko henkilöstö Vamiassa saa jollain aikavälillä koulutusta Leanistä. Minimi tavoite oli, että henkilöstö ymmärtää Leanin perusteita ja pystyy tiimissä omaksumaan perustyökalujen (5S ja Jatkuvan parantamisen –taulu) käytön. Lisäksi opettajien tavoitteena oli osata siirtää Lean-perustietoa oppilaille ja toteuttaa Leaniä oppilaiden kanssa oppimisympäristöissään. Johdon tavoitteena oli lisäksi oppia ymmärtämään oma rooli henkilöstön Lean-toiminnan tukemisessa.

Toimintaa tehostettiin mm. VSM (Value Stream Mapping) –Arvovirtakuvaus – koulutuksella. Tavoitteena oli oppia menetelmän käyttö ja hukan vähentäminen prosesseista. Kohderyhmänä Vamian prosessien omistajat, jotka kuvasivat koulutusprosesseja. Opinto-ohjaajat osallistuivat koulutukseen, jossa VSM:n avulla parannettiin opiskelijoiden koulutukseen hakeutumisprosessia.

Tämän hankkeen keskeisin painopistealue oli Vamia Lean centerin suunnittelu ja tekeminen. Lean centerin toiminnot keskitettiin Vamian kolmeen luokkatilaan ja yhteen neuvottelutilaan, josta tehtiin ns. Lean-käsikirjasto. Luokkatilat nimettiin toimintojen mukaan: 5S-luokka, JP-luokka ja Lean-pelit.

Hankkeen aikana koottiin ja rakennettiin harjoittelu- /oppimisaineistoa Training centeriin. Esitysmateriaaleja PowerPointilla ja videoilla. 5S-harjoittelukaappi eri tuotteilla, hankittiin JP-taulut pystypalaverien harjoitteluun ja parannusten ideointiin, legopeli ohjemateriaalin visualisointiin ja pallopelit tiimityöskentelyn kuvaamiseen. Hankkeessa yksi kehitetty koulutusmateriaali/-malli oli viisi-portainen malli kommunikoinnin ja informaatiokulun parantamiseen.

lean2_koulutus3.jpg

LEAN ja Vamian siivouskeskus, opettajat Minna Kiviharju, Toni Boren ja Tiina Kuortamo

lean2_koulutus4.jpg

LEAN ja Silverian keittiö, opettajat Anne Honka ja hollantilaiset vieraat (Onderwijsgtoep Tilburg)

lean2_koulutus5

LEAN ja Vamia LEAN centerin pilottiyritys Hellanmaalla, Lapualla
Opettaja Minna Kiviharju ja Veljekset Ala-Talkkari Oy:n henkilöstöä.

 

Hankkeen rahoitus ja lisätiedot
Hankkeen rahoittajat ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja hankkeessa mukana olevat oppilaitokset.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Vaasan kaupungin kehittämis - ja hankepäällikkö Liisa Wahlström, p 040 593 5303 Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi
 

lean2_kumppanit.jpg