Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kokeilut ja kokeilujalostamo

Vaasassa on käynnistetty useita kokeiluja, joilla haetaan strategian mukaisia uusia ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi. Vaasan kaupunkikehitys on mukana järjestämässä Kokeilujalostamoa yhdessä Suomen Kuntaliiton ja Turun kaupungin kanssa.

Kokeilujalostamo on osa Kuntaliiton ennakointi-, strategia- ja kehittämismallia. Uskalla kokeilla -ohjelma pyrkii tekemään näkyväksi kuntien ja alueiden kokeilutoimintaa sekä edistämään kuntalähtöisiä kokeiluja ja verkottumista.

Ohjelman painopisteenä on kokeilukulttuurin vahvistaminen, jolloin korostuvat organisaation toimintatavat, ilmapiiri ja uskallus kokeilla. Kokeilut ovat myös keino rakentaa tulevaisuuden kuntaa.

Vaasan kaupunkikehitys toimii osaamisen kehittäjänä, kokeilu- ja innoalustana sekä on mukana käynnistämässä kokeiluja. Kokeilualustana toimiminen vahvistaa kaupungin kehittämistä ja kehittämisen parissa työskentelevien ihmisten kykyä vastata haastaviin ilmiöihin sekä vuorovaikutusta muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Kaupunkikehityksen ajatushautomoissa ”törmäytetään” ihmisiä yli organisaatiorajojen ja eri sidosryhmistä. Kokeiluissa lähdetään liikkeelle nopeasti. Parhaimmillaan ne voivat johtaa pitkäaikaiseen toimintaan.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Sari Tarvonen, puh. 040 3575795, sari.tarvonen@vaasa.fi

Esimerkkejä ajatushautomoissa alkunsa saaneista kokeiluista Vaasassa:

runsor_express_kuvaaja_sami_pulkkinen_web.jpg

1. Runsor Express

Runsor Express on nopea bussiyhteys kaupungin pohjoisosien ja Runsorin työpaikka-alueen välillä, joka on suunniteltu yhteistyössä 346 työmatkaajan kanssa. Se on Vaasan kaupungin ensimmäinen kokeilukulttuuria edistävä teko, jolla pyritään edistämään joukkoliikennettä ja samalla pienentämään Alskatintien ruuhkia.

Idea sai alkunsa Tulevaisuuden Vaasa-ajatushautomossa, jonka järjestivät Vaasan kaupunkikehitys ja sivistystoimi järjestivät 15.9.2017.

Lisätietoja: www.vaasa.fi/runsor-express

www.vaasa.fi/meddelande/runsor-express-jatkaa-syksylla

 

puutarhajuhlat_web.jpg

2. Garden Fest

Vaasalaisten piha- ja puutarhajuhlien päivä lauantaina 1.9.2018. Vanhat perinteet herätetään eloon uudella tavalla ensi kertaa järjestettävässä Garden fest -puutarhajuhlassa. Tarkoituksena on saada valot syttymään ympäri kaupunkia syyskuisessa illassa ja ihmiset kokoontumaan yhteen ystävien, perheen sekä uusien tuttavuuksien kanssa.

Idea sai alkunsa Tulevaisuuden Vaasa-ajatushautomossa, jonka järjestivät Vaasan kaupunkikehitys ja sivistystoimi järjestivät 15.9.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.gardenfest.fi

 

Taiteidenyö.jpg

3. Kulttuuri- ja liikuntaohjelma

Vaasaa kulttuuri- ja liikuntakaupunkina kehitetään kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistavassa prosessissa, jonka puitteissa järjestetään mm. ajatushautomoita, seminaareja ja kuntakyselyitä. Tämä osallistava ohjelmatyö on myös valittu mukaan Suomen Kuntaliiton järjestämään Kokeilujalostamoon, joka toimii tukena kokeilevan kehittämisen prosesseissa.

Ohjelmatyö pyrkii vastaamaan yhteiskunnan muuttuvaan toimintaympäristöön ja tekemään palveluista kuntalaisille näkyvämpiä ja helpommin saavutettavia.

Lisätietoja: www.vaasa.fi/kulttuuri-ja-liikuntaohjelmat 
Avoin Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/198489567599662/

 

vaasakuvat.fi_esa_siltaloppi

4. Kaupunkikulttuuri-kokeilu

Vaasan yliopiston hallintotieteilijöiden ja Vaasan kaupunkikehityksen yhteinen kaupunkikulttuuri -kokeilu sai alkunsa toukokuussa järjestetystä ajatushautomosta. Tavoitteena oli luoda kokeilu, joka kehittää Vaasan kaupunkikulttuuria opiskelijalähtöisesti.
 

vaasakoulu.jpg

5. Monikieliset oppimisympäristöt

Alueen erityispiirteisiin kuuluva kaksikielisyys on lähtökohta kokeilulle, joka luo mahdollisuuksia ja avaa ovia kahden kotimaisen kieliryhmän välille. Kokeilua ovat toteuttaneet Vanhan Vaasan koulun ja Hagan koulun neljäsluokkalaiset. Suomea ja ruotsia puhuvat koululaiset ovat tavanneet erilaisten tehtävien merkeissä ja jokainen on saanut puhua omaa äidinkieltään. Vuorovaikutus on lisääntynyt ja yhdessä vietetyllä ajalla on myös voinut oppia itselle vierasta kieltä.

Kokeiluidea sai alkunsa Tulevaisuuden Vaasa-ajatushautomossa, jonka Vaasan kaupunkikehitys ja sivistystoimi järjestivät 15.9.2017.   Ajatushautomon pääteemat liittyivät Vaasan kaupungin toteuttaman kuntalaiskyselyn vastauksiin.

Lisätietoja: Vaasan kaupungin opetusteknologiapäällikkö Teemu Lehtonen, teemu.lehtonen@vaasa.fi

 

Vaasa.jpg

6. ICT-rekry

Vaasan kaupunkikehityksen konkreettisen kokeilun tavoitteena oli ICT-osaajien rekrytointi ja koulutus alueen yritysten tarpeiden mukaisesti. Kokeilussa kartoitettiin oppilaitosten IT-opiskelijoita, toimialan yrityksiä ja heidän mielipiteitään.

Idea sai alkunsa Tulevaisuuden Vaasa-ajatushautomossa, jonka Vaasan kaupunkikehitys ja sivistystoimi järjestivät 15.9.2017. Ajatushautomon pääteemat liittyivät Vaasan kaupungin toteuttaman kuntalaiskyselyn vastauksiin.

 

7. Kielten opetuksen kokeilut

Kokeiluja on tehty kielten opetuksen avuksi. Esimerkkeinä kielimenu ja salaperäinen kulttuuripaketti.