Olet täällä

Tietoa kaupungista

Hallinnon säännöt

Hallinnon säännöistä löydät tietoa muun muassa lautakuntien tehtävistä. Samoin löydät johtavien viranhaltiojoiden tehtävät ja vastuualueet.

Lautakuntien johtosäännöt päätetään kaupunginvaltuustossa. Virastojen toimintasäännöt hyväksyy lautakunta. Johtosäännöt kertovat tulosalueen periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat sekä vastuut. Toimintasäännöt ovat yksityiskohtaisempia selvityksiä virastojen toiminnasta.

Hallinto

Henkilöstöhallinnon säännöt

Yleishallinto:
Hallintosääntö, Arkistotoimen toimintaohjeisto, Tietosuojaohje

Järjestyssäännöt:
Järjestyslaki, Satamajärjestys, Rakennusjärjestys

Taloushallinto:
Hankintasäännöt,  Rahastot, Sijoitustoiminnan johtosääntö, Yleiset avustustenjakoperiaatteet

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yleiset jätehuoltomääräykset (pdf)

 

Päätöksenteko

Konserniohje

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kaupunginhallituksen alaiset säännöt:
Keskushallinnon toimintasääntö,  Sisäisen valvonnan ohje

Toimikuntien säännöt:
Vammaisneuvoston toimintasääntö, Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan toimintasääntö, Sundomin aluetoimikunnan toimintasääntö, Variskan aluetoimikunnan toimintasääntö, Nuorisovaltuuston toimintasääntö, Ikäneuvoston toimintasääntö, Maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö

Lauta- ja johtokuntia koskevat säännöt:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö, Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtosääntöSosiaali- ja terveysviraston toimintasääntö,  Vaasan seudun jätelautakunnan johtosääntö, Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö,  Koulutuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö  Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtosääntö, Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö, Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö, Vähänkyrön aluelautakunnan toimintasääntö

 

 

VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen