Olet täällä

Hallinnon säännöt

Tietoa kaupungista

Hallinnon säännöistä löydät tietoa muun muassa lautakuntien tehtävistä. Samoin löydät johtavien viranhaltiojoiden tehtävät ja vastuualueet.

Lautakuntien johtosäännöt päätetään kaupunginvaltuustossa. Virastojen toimintasäännöt hyväksyy lautakunta. Johtosäännöt kertovat tulosalueen periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat sekä vastuut. Toimintasäännöt ovat yksityiskohtaisempia selvityksiä virastojen toiminnasta.

Hallinto

Henkilöstöhallinnon säännöt

Yleishallinto:
Hallintosääntö, Arkistotoimen toimintaohjeisto, Tietosuojaohje

Järjestyssäännöt:
Järjestyslaki, Satamajärjestys, Rakennusjärjestys

Taloushallinto:
Hankintasäännöt,  Rahastot, Sijoitustoiminnan johtosääntö, Yleiset avustustenjakoperiaatteet

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yleiset jätehuoltomääräykset (pdf)

 

Päätöksenteko

Konserniohje

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kaupunginhallituksen alaiset säännöt:
Kaupunginhallituksen johtosääntö, Keskushallinnon toimintasääntö, Kulttuuritoimen koordinointia koskeva johtosääntö,  Sisäisen valvonnan ohje

Toimikuntien säännöt:
Vammaisneuvoston toimintasääntö, Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan toimintasääntö, Sundomin aluetoimikunnan toimintasääntö, Variskan aluetoimikunnan toimintasääntö, Lapsiasiainneuvoston toimintasääntö, Nuorisovaltuuston toimintasääntö, Ikäneuvoston toimintasääntö, Maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö

Lauta- ja johtokuntia koskevat säännöt:
 Arbetarinstitutin toimintasääntö, Kaupunginteatterin ja kaupunginorkesterin toimintasääntö, Kulttuuri- ja kirjastotoimen toimintasääntö, Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalueiden toimintasääntö,  Museotoimen toimintasääntö, Oppisopimustoimen johtosääntö, Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtosääntö, Rakennusvalvontatoimen toimintasääntö, Sosiaali- ja terveysviraston toimintasääntö, Vaasan Satama -liikelaitoksen johtosääntö, Vaasan seudun jätelautakunnan johtosääntö, Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö,  Toisen asteen koulutuslautakunnan alaisen viranhaltijaorganisaation toimintasääntö, Työväenopiston toimintasääntö,  Varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen, ruotsinkielisen perusopetuksen ja Kuula-opiston tulosalueiden toimintasääntöVaasan Vesi -liikelaitoksen johtosääntö,  Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtosääntö, Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö,  Ympäristötoimen toimintasääntö

 

 

VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen