Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vähänkyrön Maatalousrahaston säännöt

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.12.2017 § 128

Vähänkyrön Maatalousrahaston säännöt

1 §     Vähänkyrön Maatalousrahasto koostuu lahjoituksesta joka on saatu Vaasan kaupungille Vähänkyrön Maatalouden Edistämissäätion lakkautuksen jälkeen. Rahasto perustettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 18.12.2017 ja rahaston pääomaksi vahvistettu 29 251,51 euroa.

2 §    Rahastoa kartutetaan rahaston varojen tuottamilla koroilla, sekä uusilla tätä tarkoitusta varten kaupungille mahdollisesti lahjoitetuilla varoilla.

3 §    Rahaston vuotuisesta tuotosta jaetaan avustusta maatalouteen liittyvän toiminnan tukemiseen Vähänkyrön alueella.

4 §    Rahaston varojen käytöstä päättää Vähänkyrön Aluelautakunta

5 §    Rahaston kirjanpidon ja varojen sijoitukset hoitaa kaupungin talousyksikkö