Olet täällä

Tietoa kaupungista

Palveluseteli varhaiskasvatuksessa

Päiväkodin lapset hiekkalaatikolla
Vaasan kaupungissa otetaan varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä käyttöön.

Vaasan kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2017 päättänyt, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen. (kh 28.8.2017 § 345).

Palvelujärjestelmä koskee niissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta, jotka Vaasan kaupunki hyväksyy palveluntuottajaksi. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta 

Nykyisten Vaasan kaupungin ostopalvelupäiväkotien sopimukset päättyvät 31.7.2018 ja ne voivat hakeutua palveluntuottajiksi palvelusetelijärjestelmään.

Uudelle palvelusetelipäiväkodille haetaan rakentajaa ja palveluntuottajaa

Vaasan kaupunki hakee palveluntuottaja - rakentaja –pareja osallistumaan yhteisellä suunnitelmalla avoimeen kutsumenettelyyn koskien uuden palvelusetelipäiväkodin rakentamista ja varhaiskasvatuspalvelun tuottamista. Palveluntuottaja - rakentaja –parin valintaan pyritään monipuolisen vertailun kautta. Vertailussa huomioidaan suunnitteluratkaisu ja varhaiskasvatuspalvelu.

Kutsumenettely ensimmäiseen palvelusetelipäiväkotiin Pukinjärven asuinalueelle

Ensimmäinen palvelusetelipäiväkoti tulee Pukinjärven asuinalueelle osoitteeseen Ratsutie 11, 65230 Vaasa. Lähimmät kunnalliset päiväkodit alueella ovat Gerbyssä ja Isolahdessa. Uusi palvelusetelipäiväkoti suunnitellaan 84-paikkaiseksi ja se tulee täydentämään kunnan omaa palvelutuotantoa pohjoisella alueella.

Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 1. Asemapiirros, jossa on esitetty eri liikennealueet, leikkialueet ja huoltojärjestelyt ja varusteet. Mittakaava 1:500. Lisäksi tontin ja rakennusten tilatiedot.
 2. Pohjapiirustukset kalustettuna pinta-alatietoineen. Mittakaava 1:100, leikkaus 1:100.
 3. Katujulkisivu materiaalimäärittelyineen. Mittakaava 1:100.
 4. 3d-havainnekuva käsittäen koko tontin.
  Muut
 5. Rakentamisen aikataulu.
 6. Varhaiskasvatuspalvelun kuvaus.

 

Lähtötietoaineisto

 1. Asemakaava (pdf)
 2. Maaperätutkimukset (pdf)
 3. Rakennustapa-ohjeet (pdf)
 4. Tonttikartta (pdf)
 5. Sääntökirja varhaiskavatuksen palvelusetelipavelujen tuottamisesta, yleinen osa ja erityinen osa (pdf, luonnos, hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 6.9.2017)
 6. Sääntökirjan täsmennykset 22.9.2017 (pdf) 

 

Kutsumenettelyyn osallistuminen

 1. Palveluntuottaja – rakentaja –parit ilmoittautuvat valintaprosessiin varaamalla 22.9.2017 mennessä ajan oman suunnitelmansa esittelytilaisuuteen. Yhteyshenkilö Miia Äkkinen, p. 040 628 1727 (miia.akkinen@vaasa.fi).
 2. Suunnitelmat toimitetaan sähköisessä muodossa 27.10.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vaasa.fi.
 3. Palveluntuottaja – rakentaja –parit esittelevät omat suunnitelmansa palvelusetelityöryhmälle 1. – 2.11.2017 klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Esittelyyn on varattu kullekin parille yksi tunti ja siihen varattua aikaa ei voi ylittää.

Tarvittaessa voidaan järjestää toinen valintakierros valittujen parien kesken. Tavoitteena on, että prosessi viedään päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tontin vuokraajaksi esitettävällä tulee olla käytössään riittävät tekniset, taloudelliset ja muut resurssit tontin rakentamiseksi sovituin ehdoin. Tontinsaajalta edellytetään, että se on noudattanut toiminnassa ja rakentamisessa lakisääteisiä velvoitteita.

Vaasan kaupunki pidättää oikeuden hylätä ehdotukset tai pyytää niihin tarkistuksia. Vaasan kaupunki ei vastaa osallistujille mahdollisesti syntyvistä vahingoista, mikäli kaupungin päättävä elin aikanaan päättää olla vuokraamatta ehdotuksen tekijälle tonttia tai mikäli päättävän toimielimen päätös ei tule lainvoimaiseksi. Mikäli kohteiden rakentaminen viivästyy tai peruuntuu Vaasan kaupungista riippumattomista syistä, Vaasan kaupunki ei vastaa miltään osin tekijöille aiheutuneista kustannuksista.

Lisätietoja antavat:

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård, p. 040 358 0985, lillemor.gammelgard(@)vaasa.fi
Kiinteistötoimi: Tonttipäällikkö Pertti Onkalo 040 637 4122, pertti.onkalo@vaasa.fi
Sivistystoimi: Talouscontroller Miia Äkkinen, p. 040 628 1727, miia.akkinen@vaasa.fi

Tietoa perheille palvelusetelistä

Palvelusetelin hakemista ja myöntämistä koskevat toimintaohjeet perheille ovat valmisteilla. Toimintaohjeet ovat luettavissa tällä internet-sivulla, kun palveluseteli on perheiden haettavissa.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Palvelusetelin käyttöönotosta tullaan tiedottamaan tarkemmin tällä internet-sivulla.

Perheet voivat kysyä lisätietoja palvelusetelistä varhaiskasvatuksen palveluna palvelupäällikkö Merja Martinilta, p. 06 325 3124 tai sähköpostitse merja.martin@vaasa.fi.

 

 

Lisätiedot