Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta ja kansanterveystyön sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä kaupungissa. Sosiaali- ja terveystoimea johtaa toimialajohtaja Jukka Kentala. Hänen sijaisenaan toimialalla on sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja Erkki Penttinen.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja
Jukka Kentala
p. 06 325 2300, 040 718 3660

Sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja
Erkki Penttinen
p. 06 325 2610, 040 847 2610

Yhteystiedot:
Vaasan kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset ja tekniset tukipalvelut
Ruutikellarintie 4 (käyntiosoite)
PL 241 (postiosoite)
65101 VAASA

Saavutettavuus:

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

Sosiaali- ja terveystoimen yhteisten ja teknisten tukipalveluiden esteetön LE-paikka on pääsisäänkäynnin kulman takana Silverian edessä. Bussipysäkki on päätien varressa. Esteetön pääsisäänkäynti, jossa luiska ja sähköistetyt liukuovet. Kaikkiin kerroksiin pääsee hissillä tai portailla. Esteetön WC ravintolan puolella 1. kerroksessa. Henkilökunnalta saa apua tarvittaessa.

Fax 06 317 1035

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

Sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvat neljä tulosaluetta. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiokaavio. Omana liikelaitoksena toimii Vaasan Aluetyöterveys.


Vaasan Aluetyöterveys
Toimitusjohtaja Teemu Paavola
p. 06 325 2559, 040 702 8244
www.vaasanaluetyoterveys.fi

Toimialajohtajan alaisuudessa

Annika Ikkala-Västi
vs. HR-controller
p. 06 325 8296

Tulosalueet:

Sosiaalityö ja perhepalvelut
Sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja
Erkki Penttinen
p. 06 325 2610, 040 847 2610

Tehtävänä on edesauttaa kaupungin asukkaiden toiveiden ja tarpeiden välittymistä elinympäristön ja asuinalueiden suunnittelua vastaaville sekä tiedottaa etuuksista sekä huolehtia siitä, että asukkaat saavat tarpeenmukaista taloudellista apua ja sosiaalista tukea fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tavoitteena on järjestää palvelut siten, että inhimillinen hätä minimoituu, asiakkaat saavat avun mahdollisimman pitkälle kotipaikkakunnalla ja että lapsen etu menee aina kaikkien muiden edelle.
Sosiaalityö ja perhepalveluiden organisaatiokaavio

Koti- ja laitoshoito
Koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja
Leif Holmlund
p. 06 325 1644, 0400 737 332

Koti- ja laitoshoidon tulosalue koostuu neljästä palvelualueesta:
Ikäkeskuksesta, kotihoidosta, palveluasumisesta ja laitoshoidosta.

Ikäkeskuksen palvelualueeseen kuuluvat mm. geriatrian poliklinikka, arviointiyksikkö, liikuntapalvelut, vapaaehtoistyö, päivätoiminta, viriketoiminta ja hoitotarvikejakelu.
Kotihoidon palvelualueeseen kuuluvat kotipalvelualueet 1-7, sairaanhoidon palveluyksikkö (kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotiuttamisyksikkö), tukipalvelut ja omaishoidon tuki.
Palveluasumisen palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt: Fyrrykartano (hoivaosasto ja Eetu-koti), Himalaja, Präntöön Helmi, Kotiranta, Krannila ja Ruukinkartano sekä ostopalvelut (Carl & Carolina, Fylgia, Kaarlentupa, Onnenkaivo, Mainiokoti Isolahti ja Attendo Milka hoivakoti).
Laitoshoidon palvelualueeseen kuuluvat kaupunginsairaalan osastot ja kotisairaala.
Koti- ja laitoshoidon organisaatiokaavio

Terveyspalvelut
Johtava ylilääkäri ja Terveyspalveluiden tulosaluejohtaja
Markku Sirviö
p. 06 325 1634, 040 544 0575

Tehtävänä on tuottaa hyvää elämää tukevia väestön tarvitsemia terveydenhuollon asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä ja hoitaa sairauksia, sekä parantaa toimintakykyä yhdessä asukkaiden, eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
Terveyspalveluiden organisaatiokaavio

Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alue
Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alueen tulosaluejohtaja
Tarja Koukkunen
p. 06 325 8286, 040 356 4850
Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alueen organisaatiokaavio

Palvelualue:
Yhteiset ja tekniset tukipalvelut
Hallintopäällikkö, yhteisten ja teknisten tukipalveluiden palvelualuejohtaja
Maria Liukkonen
p. 06 325 2308, 0400 905 307

Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä
Jukka Kentala, toimialajohtaja
Tuula Hartman, lakimies
Anne Humalamäki, henkilöstön edustaja
Leif Holmlund, tulosaluejohtaja koti- ja laitoshoito
Annika Ikkala-Västi, vs. HR-controller
Tarja Koukkunen, tulosaluejohtaja Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alue
Maria Liukkonen, hallintopäällikkö
Teemu Paavola, toimitusjohtaja Vaasan Aluetyöterveys
Erkki Penttinen, tulosaluejohtaja sosiaalityö ja perhepalvelut
Markku Sirviö, johtava ylilääkäri
Camilla Mäkinen, hallintoylihoitaja

Johtoryhmän kokousten sihteerinä toimii Jaana Hytönen.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö
Sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntö
(sisältää myös yhteistoiminta-alueen toimintasäännön)
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet