Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vähänkyrön tonttikampanja

Kampanja-aikana (6.4.2019 – 30.6.2020) kaikkien Vähänkyrön asemakaavan mukaisten tonttien hinta on 1,00 €/m2.
Vähäkyrö

 

Lisäksi tonttikampanjan aikana seuraavien tonttien hinnaksi määritetään erikoistarjouksena 412 €/tontti Vähänkyrön pitäjän ikävuoden mukaan.


Osoite                      kaavatunnus         pinta-ala     rakennusoikeus
Antinkuja 2               440-43-2              1355 m2       250 kem2
Antinkuja 3               440-42-7              1239 m2       250 kem2
Einonkuja 4              440-42-4                991 m2       250 kem2
Kaistilantie 3             436-54-2             1933 m2       300 kem2
Kaparintie 11            436-63-1             1833 m2       300 kem2
Kaparintie 14            436-64-1             1891 m2       300 kem2
Kaparintie 16            436-64-2             1756 m2       300 kem2
Arnentie 4                 442-215-2           1459 m2       350 kem2
Etelärinteentie 28     442-426-2           1662 m2       250 kem2
Etelärinteentie 18     442-419-2           1304 m2       250 kem2

Kampanja-aikana myytävien tonttien luovutusta ja rakentamista koskevat muuten normaalit Vaasan kaupungin säädökset.

Tontteja haetaan karttapohjaisen eTontti -järjestelmän kautta. 

 

2. RAKENTAMISEDELLYTYKSET

Tontit ovat voimassaolevien asemakaavojen alueilla ja kunnallisteknisesti rakennuskelpoisia heti.

Tonteilla on tehty maaperätutkimus yhdessä pisteessä. Tulokset on saatavissa eTontista tonttien lisätiedoista tai Kuntatekniikasta, puh. 06-325 4228.

3. VEROT JA MAKSUT

Kaupan toteutuessa kaupunki perii tontin ostajalta kauppakirjan laatimis- ja vahvistamismaksun 280€ (sis. alv. 24%).

Kaupunki perii tontinostajalta tontinlohkomis- ja rekisteröintimaksun voimassa olevan taksan mukaan, 1080 € (v. 2016, alv 0%). Mikäli tonttia ei ole muodostettu, tontinostaja hakee tontinlohkomista maanmittaustoimistolta ja vastaa kustannuksista.

Vaasan Vesi perii ostajalta tontin vesi- ja viemärijohtoihin liittämisestä aiheutuvat kustannukset, kun rakennuslupa on myönnetty ja liittymissopimus on tehty.

Kaupunki ja tontin ostaja vastaavat omalta osaltaan maksettavista veroista ja maksuista omistus- ja hallintaoikeusajaltaan. Tontin ostaja maksaa varainsiirtoveron (4 % kauppasummasta).

4. RAKENTAMISVELVOLLISUUS

Tontille on rakennettava kahden (2) vuoden kuluessa omistuksen siirtymisestä asuinrakennus siihen valmiusasteeseen, että rakennuksessa voidaan tehdä käyttöönottokatselmus.

Rakentamisvelvollisuus on 100 m2. Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, on hän velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa 50% tontin ostohinnasta.

5. EDELLEENMYYNTI

Tontin luovuttaminen edelleen ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä voi tapahtua vain kaupungin hyväksymin ehdoin. Muutoin ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille tontin myyntihinnan suuruisen sopimussakon.

6. RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET

Rakentamisessa on noudatettava asemakaavamääräyksiä. Ajantasa-asemakaavat löytyvät Vaasan karttapalvelusta (kartta.vaasa.fi). 
Polku ajantasa-asemakaavaan on: ”Valikko” > ”Valitse karttanäkymä” > ”Asemakaava”. 

Lisätietoja rakentamismääräyksistä:
Rakennusvalvonta, Kirkkopuistikko 26, puh. 040-0680448, 0400-464942 tai 040-675 0109.

Tekninen virasto palvelee muun muassa kiinteistö-, mittaus-, katu- ja viheralueasioissa. 
Tekninen virasto
Osoite: Kirkkopuistikko 26, 65100 Vaasa