Olet täällä

Tietoa kaupungista

Katusuunnitelmat

Julkisesti nähtävillä olevat katusuunnitelmat ja hyväksytyt suunnitelmat

Julkisesti nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ ja 46§ mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisessä virastossa (Kirkkopuistikko 26 A) I ja III kerroksen ilmoitustauluilla sekä tällä internet-sivulla.

Nähtävillä olon aikana voi tehdä suunnitelmasta kirjallisen muistutuksen Vaasan kaupungin keskuskirjaamoon:

PL 3, 65101 VAASA
Käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10
Sähköpostiosoite: keskuskirjaamo(at)vaasa.fi

Seuraavat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä ajalla 8.12.-21.12.2017 (suunnitelmat ovat pdf-muodossa)

Itäinen Ratakatu ja Strömbergin Puistotie_katusuunnitelma, Itäinen Ratakatu_pituusleikkaus, Strömbergin Puistotie_pituusleikkaus,  Yhteystiedot Keijo Saarenmaa gsm 040-747 4596

Klemettilä: Sepänkyläntien kevyen liikenteen väylä välillä Himalajankatu-Meijerikatu,  Yhteystiedot Keijo Saarenmaa, gsm 040-747 4596 

Suvilahti: Kankitie, pituusleikkaus,  Yhteystiedot Kari Paunonen, gsm 040-565 2522

Vöyrinkaupunki: Olympiakatu välillä Laivakatu-Kalastajankatu ja Laivakatu välillä Olympiakatu-Myllykatu, Olympiakatu_pituusleikkaus, Laivakatu_pituusleikkauspyörätie_pituusleikkaus, Yhteystiedot Jyri Mursula, gsm 040-838 8005

Keskusta: Kalaranta_suunnitelmakartta, leikkaus_A-A, leikkaus_B-B,  leikkaus_C-C, leikkaus_D-D, Yhteystiedot Juho Kriikkula, gsm 040-844 1630

 

Hyväksytyt suunnitelmat (sis. vahvistetut katukorkeudet)

Korkeusluvut ja koordinaatit muuttuivat Vaasassa.15.10.2012. Muutoksen suuruus on +80 senttimetriä. Suunnittelijoiden ja rakentajien onkin siirtymävaiheessa oltava tarkkana vanhojen ja uusien korkeuksien kanssa.

LÄNSINIITTY (BÖLE II)

Kaskimaantie plv 0-340, Nuotiopiiri plv 0-540, Liekkikuja, Avotulenkuja, Leimukuja, Nuotiokuja, Kaskimaantie_pituusleikkaus, Nuotiopiiri_pituusleikkaus, Liekkikuja – Avotulenkuja_pituusleikkaus, Leimukuja_pituusleikkaus

Kaskimaantie plv 340-450, Nuotiopiiri plv 540-1000, Hehkukuja, Kaskimaantie_pituusleikkaus, Nuotiopiiri_pituusleikkaus, Hehkukuja_pituusleikkaus

Hiilloskuja, Kaskimaantie plv 450-864 ja Nuotiopiiri plv 1000-1178, Hiilloskuja_pituusleikaus, Kaskimaantie plv 450-864_pituusleikkaus, Nuotiopiiri plv 1000-1178_pituusleikkaus

VETOKANNAS

Jääkärinpuistikko plv 0-340, Jääkärinpuistikko plv 340-560, itäinen_pituusleikkaus, läntinen_pituusleikkaus

Kanervankatu, pituusleikkaus

Palosaarentie välillä Alskatintie – Gerbyntie ja Pohjolankatu plv 0-350, Liikennemerkkisuunnitelma, Palosaarentie_pituusleikkaus

HUUTONIEMI

Puskantie välillä Huutoniementie-Kuninkaantie, Puskantie_pituusleikkaus (huom. katusuunnitelma on NN-korkeusjärjestelmässä), Vaihtoehtoinen_tyyppipoikkileikkaus

RISTINUMMI

Eräpolku välillä Pikkupiianpolku-Vanhan Vaasan Katu, Eräpolku_pituusleikkaus

GERBY

GerbyV a-2034, GerbyV a-2034a, (huom. katusuunnitelmat ovat NN-korkeusjärjestelmässä)

PUROLA

Lystitie plv 750-1020_Hyrrätie_Noppatie, Haukankatu_Pasmatie_Pp-tie välillä Haukankatu-Kudetie, Albertintie_Veistäjäntie, (huom. katusuunnitelmat ovat NN-korkeusjärjestelmässä)

BJÖRSINKALLIO(Yttersundom)

Vinssitie_Hakkutie plv0-215_Pauketie OSA_1, Vinssitie_Hakkutie plv0-215_Paukekuja OSA _2,  Vinssitie_pituusleikkaus, Hakkutie plv0-215_pituusleikkaus, Paukekuja_pituusleikkaus

Paalutie_Railokuja_Kuilukuja_Taluskuja

VÄHÄKYRÖ

Tammi-, Helmi-, Maalis-, Huhti- ja Toukokuja, Tammikuja_pituusleikkaus, Helmikuja_pituusleikkaus, Maaliskuja_pituusleikkaus, Huhtikuja_pituusleikkaus, Toukokuja_pituusleikkaus

 

Lisätiedot