Olet täällä

  • Purolan päiväkoti
  • Kaupungintalo
  • Keskuskoulu

Tietoa kaupungista

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Talotoimen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluita kaupungin eri hallinnonalojen tarpeisiin. Talotoimi vastaa hallinnassaan olevien kohteiden ylläpidosta sekä tilojen isännöinnistä ja vuokrauksesta. Tämän lisäksi Talotoimi vastaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti talonrakennushankkeiden rakennuttamisesta.

Talotoimella on hallinnassaan toimitiloja noin 390 000 m2, joista noin 94 % on kaupungin omistamia kohteita. Hallinnassa olevista tiloista noin 90 % on vuokrattu kaupungin sisäiseen käyttöön. Merkittävimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit sekä sosiaali- ja terveystoimi.

Talotoimen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita toimitilapalveluita siten, että tilojen käyttäjillä on käytössään tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat. Tämän lisäksi Talotoimen tavoitteena on huolehtia hallinnassaan olevan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä.

Vaasan Talotoimea johtaa toimitilajohtaja Tapio Ollikainen.

 

JULKAISUJA

Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen talousarvio 2019

 

 

 

Ajankohtaista